...

Regulamin Sklepu

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez sklep internetowy e-peptydy.com, zwany dalej „Sklepem”.
1.2. Korzystając z usług Sklepu, Klient akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

2. Produkty oferowane w Sklepie

2.1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie przeznaczone są wyłącznie do badań laboratoryjnych i celów naukowych.
2.2. Klient potwierdza, że rozumie i akceptuje, iż produkty oferowane w Sklepie są przeznaczone wyłącznie do użytku laboratoryjnego i nie są przeznaczone do spożycia lub stosowania u ludzi lub zwierząt.

3. Zamówienia i dostawy

3.1. Zamówienia w Sklepie są przyjmowane za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej na stronie e-peptydy.com.
3.2. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia co do celu wykorzystania produktów niezgodnego z ich przeznaczeniem.
3.3. Dostawy zamówionych produktów realizowane są zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem dostawy i dostępnymi opcjami wysyłki.
3.4. Czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze od momentu złożenia zamówienia.
3.5 W przypadku uszkodzenia przesyłki przez kuriera skontaktuj się z nami

4. Zwroty

4.1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionych produktów.
4.2. Produkt podlegający zwrotowi musi być w nienaruszonym stanie, w oryginalnym opakowaniu oraz z nieuszkodzoną plombą.
4.3. Sklep zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w punkcie 4.2.

5. Odpowiedzialność

5.1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie produktów zakupionych przez Klienta.
5.2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa dotyczących badań laboratoryjnych i bezpieczeństwa, związanych z używaniem produktów oferowanych przez Sklep.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Sklep internetowy e-peptydy.com zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych Kupujących.
6.2. Dane osobowe Kupujących, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz wszelkie inne dane pozwalające na identyfikację Kupującego, będą chronione zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
6.3. Sklep zapewnia, że dane osobowe Kupujących nie będą udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody Kupującego, chyba że wymaga tego obowiązujące prawo.
6.4. Ochrona danych osobowych dotyczy również danych osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które korzystają ze Sklepu.
6.5. Więcej informacji na temat zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności, dostępnej na stronie Sklepu.

7. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

7.1. Sklep internetowy e-peptydy.com umożliwia świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
7.2. Kupujący zobowiązany jest posiadać odpowiedni sprzęt komputerowy oraz dostęp do internetu, który umożliwi korzystanie z usług Sklepu. Minimalne wymagania techniczne obejmują dostęp do przeglądarki internetowej oraz aktywne połączenie z internetem.
7.3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne wynikające z niewłaściwego działania sprzętu Kupującego lub niedogodności związane z dostępem do internetu.
7.4. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz ich rozwiązywania określają ogólne postanowienia niniejszego regulaminu.
7.5. Kupujący ma prawo do składania reklamacji dotyczących świadczonych usług drogą elektroniczną. Reklamacje można składać zgodnie z procedurą opisaną w sekcji dotyczącej reklamacji w regulaminie.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy regulamin jest ważny od momentu jego opublikowania na stronie e-peptydy.com.
8.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez konieczności informowania Klientów. Aktualna wersja regulaminu zawsze dostępna jest na stronie Sklepu.
8.3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z usług Sklepu będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zamiennik Ozempicu możesz kupić w naszym sklepie on-line

Shopping Cart